Διώνη Ανδρίκου - Κτηνίατρος

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

Shalom Rabbi Brant RosenOutrage in Gaza: No More Apologies

December 28, 2008 by Rabbi Brant Rosen

gaza
(picture by Hatem Omar/Maan Images)

The news today out of Israel and Gaza makes me just sick to my stomach.

I know, I can already hear the responses: every nation has a responsibility to ensure the safety of its citizens. If the Qassams stopped, Israel wouldn’t be forced to take military action. Hamas also bears responsibility for this tragic situation…

I could answer each and every one of these claims in turn, but I’m ready to stop this perverse game of rhetorical ping-pong. I don’t buy the rationalizations any more. I’m so tired of the apologetics. How on earth will squeezing the life out of Gaza, not to mention bombing the living hell out of it, ensure the safety of Israeli citizens?

We good liberal Jews are ready to protest oppression and human-rights abuse anywhere in the world, but are all too willing to give Israel a pass. It’s a fascinating double-standard, and one I understand all too well. I understand it because I’ve been just as responsible as anyone else for perpetrating it.

So no more rationalizations. What Israel has been doing to the people of Gaza is an outrage. It has has brought neither safety nor security to the people of Israel and it has wrought nothing but misery and tragedy upon the people of Gaza.

There, I’ve said it. Now what do I do?

Ο Μάνος Χατζιδάκις για την παράδοση...

Ο Μάνος Χατζιδάκις για την παράδοση...
Ένα κείμενο επίκαιρο, αντίδοτο στην βλακεία που διεκδικεί εύσημα πατριωτισμού... με ένα "κλικ" στην εικόνα διαβάστε το...

Μάθε πόσο μετράει η υπογραφή σου...